Rentgen zębów jest badaniem krótkotrwałym, bezbolesnym, niewymagającym od pacjenta żadnych szczególnych przygotowań. Można przed nim wykonywać wszystkie codzienne aktywności.


Obecnie coraz częściej rentgen zębów wykonuje się przy pomocy aparatów cyfrowych. Czyli zamiast kliszy pacjent wkłada do ust czujnik cyfrowy zabezpieczony jednorazową folią – na wykonanie zdjęcia potrzeba kilku sekund i jest ono od razu widoczne na ekranie komputera. Rentgen zębów w technologii cyfrowej charakteryzuje się doskonałą jakością obrazowania, dzięki czemu można zdiagnozować różne nieprawidłowości w obrębie uzębienia pacjenta.


Zdjęcie zębowe ma zastosowanie w diagnostyce pojedynczych zębów. Swoim zasięgiem obejmuje kilka zębów, ich korony, korzenie i kość zębodołu która je otacza. W badaniach RTG obrazowane są tkanki zęba oraz część otaczającej kości. Można na nich ocenić obecność próchnicy, przebieg kanałów korzeniowych, występowanie resorpcji tkanek zęba oraz na przykład złamanie korzenia. W kości można zaobserwować zmiany, które wskazują na konieczność wykonania leczenia kanałowego.


RTG zębowe jest najczęściej wykonywane:


Przykładowe RTG zęba: